Przeglądy kotłów i pieców Viessmann – Tarnów


W trosce o zapewnienie maksymalnej wydajności urządzeń grzewczych – pieców i kotłów C.O., niezbędne jest dokonywanie ich regularnego przeglądu technicznego. Właścicieli kotłów obowiązują do tego zarówno normy prawne, jak i troska o bezpieczeństwo użytkowania instalacji grzewczej w budynku. Wykonanie przeglądu kotłów, najlepiej zlecić profesjonalnej firmie z wieloletnim doświadczeniem na rynku. Taką firmą jesteśmy my. Przedsiębiorstwo serwisowe GRZE-JE Grzegorz Jesionka oferuje kompleksowy przegląd pieców i kotłów centralnego ogrzewania. Jesteśmy autoryzowanym serwisem marki Viessmann – cenionego na całym świecie producenta kotłów gazowych. Obszarem naszych usług obejmujemy Tarnów oraz całe województwo małopolskie. Podczas przeglądu kotła wykonujemy szereg czynności serwisowych, mających na celu sprawdzenie jego sprawności oraz prawidłowej współpracy z systemem grzewczym.

5 powodów, dla których coroczny przegląd kotła jest niezbędny:

  1. Zapewnienie bezpiecznej eksploatacji urządzeń grzewczych.
  2. Obniżenie kosztów zużycia energii.
  3. Wydłużenie okresu eksploatacji urządzeń grzewczych.
  4. Zmniejszenie ryzyka wystąpienia usterki kotła.
  5. Brak kosztów związanych z naprawą lub wymianą uszkodzonych części.

Przegląd kotła – kiedy najlepiej go wykonać?


Wielu właścicieli kotłów decyduje się na przegląd pieca tuż przed rozpoczęciem sezonu grzewczego. Należy mieć na uwadze fakt, że w tym okresie firmy serwisowe mają mnóstwo zleceń. Warto więc zdecydować się na przeprowadzenie kontroli wcześniej, unikając kolejek i kilkudniowego oczekiwania na wykonanie przeglądu.

W trakcie przeglądu pieców, wykonujemy szereg czynności diagnostycznych i pomiarowych, niezbędnych do prawidłowego sprawdzenia stanu technicznego kotłów i instalacji grzewczych. W związku z tym, szczegółowo sprawdzamy wentylację kotłowni i drożność przewodów wentylacyjnych. Nie bez znaczenia jest także szczelność instalacji gazowej. Niezbędną czynnością jest m.in. czyszczenie filtrów, pomiary ciśnienia dla instalacji przy różnych temperaturach, czyszczenie z osadów kamienia kotłowego czy sprawdzenie zaworu bezpieczeństwa. Przeprowadzając przeglądy kotłów, wykonujemy szereg czynności kontrolnych, związanych zarówno od strony wodnej, jak i spalinowej pieca. Dzięki temu, naszej uwadze nie umknie nawet najdrobniejsza usterka.

Przegląd kotłów i pieców Viessmann – Tarnów


Zapraszamy do kontaktu w celu umówienia się na przegląd kotła oraz instalacji grzewczej. Gwintujemy kompleksowe, profesjonalne i niedrogie usługi serwisowe w zakresie naprawy i przeglądu pieców Viessmann w Tarnowie i okolicach.

Czynności wykonywane podczas przeglądu kotła

Pomieszczenia kotłowni
Wentylacja kotłowni

Drożność przewodów wentylacyjnych.

Szczelność instalacji gazowej

Szczelność połączeń i armatury gazowej.

Stan zapylenia pomieszczenia

Pył budowlany, środki chemiczne.Instalacje
Sprawdzenie filtra gazu

Czyszczenie wkładu.

Sprawdzenie filtra zimnej wody użytkowej (opcjonalnie)

Czyszczenie wkładu.

Sprawdzenie filtra na powrocie instalacji grzewczej

Czyszczenie wkładu.

Ciśnienie gazu na przyłączu / moc max

Ciśnienie podczas pracy na mocy maksymalnej.

Ciśnienie instalacji c.o. przy 30°C

Ciśnienie dla instalacji w stanie wyłączonym.

Ciśnienie instalacji c.o. przy 70°C

Ciśnienie dla instalacji w stanie pełnego wygrzania.

Sprawdzenie ciśnienia w naczyniu wzbiorczym (opcjonalnie)

Ciśnienie poduszki powietrznej przy opróżnionym kotle z wody.

Sprawdzenie odpływu kondensatu

Sprawdzenie drożności syfonu i oczyszczenie z osadów.Kocioł grzewczy / strona wodna
Czyszczenie wymiennika spaliny woda (opcjonalnie)

Czyszczenie z osadów środkami chemicznymi.

Sprawdzenie zaworu 3-drogowego

Czyszczenie z osadów kamienia kotłowego.

Sprawdzenie stanu KTS /3/

Czyszczenie z osadów kamienia kotłowego oraz sprawdzenie charakterystyki.

Sprawdzenie stanu STS /4;5/

Czyszczenie z osadów kamienia kotłowego.

Sprawdzenie stanu pompy c.o. (opcjonalnie)

Ciśnienie dla instalacji w stanie wyłączonym.

Sprawdzenie zaworu bezpieczeństwa

Kocioł grzewczy / strona spalinowa
Czyszczenie wymiennika spaliny woda

Czyszczenie z osadów spalania środkami bezpiecznymi dla warstwy ochronnej.

Czyszczenie palnika z kontrolą pracy

Czyszczenie z osadów spalania przy użyciu sprężonego powietrza.

Czyszczenie wentylatora

Czyszczenie z osadów spalania przy użyciu sprężonego powietrza.

Analiza spalin

Wydruk trwały lub kserokopia z drukarki termicznej / regulacja palnika.

Pomiar O2 w powietrzu dolotowym

Wydruk trwały lub kserokopia z drukarki termicznej.

Sprawdzenie sensora spalin /15/

Sprawdzenie działania zgodnie z instrukcją serwisową.


Regulator
Test usterek

Sprawdzenie działania zgodnie z instrukcją serwisową.

Test realizacji temperatur c.o. i c.w.u.

Sprawdzenie działania zgodnie z instrukcją serwisową.

Test zabezpieczeń termicznych

Sprawdzenie działania zgodnie z instrukcją serwisową.

Sprawdzenie przyłączy elektrycznych

Dokładne sprawdzenie podłączenia zasilania elektrycznego wewnątrz regulatora oraz podłączenie osprzętu pod kątem bezpieczeństwa eksploatacji. Sprawdzenie mocowania przewodów do wtyczek.


Zasobnik ciepłej wody (jeśli jest zamontowany)
Rewizja zasobnika (opcjonalnie)

Czyszczenie z osadów kamienia kotłowego wraz z kontrolą powierzchni ochronnej.

Czyszczenie zasobnika (opcjonalnie)

Czyszczenie z osadów kamienia kotłowego wraz z kontrolą powierzchni ochronnej.

Sprawdzenie zaworu bezpieczeństwa

Sprawdzenia działania zgodnie z instrukcją serwisową.

Sprawdzenie prądu anody ochronnej

Należy sprawdzić uziemienie zasobnika i działanie anody ochronnej - dotyczy zasobników emeliowanych.

Sprawdzenie przyłączy elektrycznych

Wydruk trwały lub kserokopia z drukarki termicznej.

Kontrola wzrokowa anody ochronnej

Należy wyciągnąc i sprawdzić anodę ochronną. Przy średnicy zużycia do 10-15mm wymienić na nową. Konieczna wymiana uczczelki na pokrywie kołnierzowej. Dotyczy wyłącznie zasobników emaliowanych.


Czynności wykonywane podczas pierwszego uruchomienia
Ustalenie rodzaju paliwa : gaz/olej
Sprawdzenie wentylacji: nawiew/wywiew
Sprawdzenie poprawności podłączenia kotła do instalacji
Sprawdzenie odbiorników ciepła
Sprawdzenie ciśnienia wody w instalacji
Sprawdzenie obecności filtrów oraz zaworów
Sprawdzenie ciśnienia statycznego gazu na przyłączu
Sprawdzenie ciśnienia dynamicznego gazu
Sprawdzenie szczelności króćców gazu
Badanie ciśnienia na palniku gazowym Min/Max
Badanie ciśnienia oleju na dyszy
Sprawdzenie szczelności systemu kominowego dwupłaszczowego powietrze - spaliny
Analiza spalin ustalenie wartości CO2, CO, O2